Ev, ji te hezkirina min a dawî ye. Dilê xwe veke û baş pêbihesîn. ” Ez ji te hezdikim”. -ahûra-