“Belavokek îlegal bû evîn, ya ku zarokekî di nîvê şevê de belav dikir, ew ji tarîtiyê ditirsiya tu ji dilketinê.” ahûra