Rovî! Tu çima xwe dihejînî? Got: Li min tê û ji min tê.