Rovî berê de ne diçû qulê, rabû hejek jî bi terya xwe girêda.