Rovî ne diçû di kunê ve, hejik bi serê dûvê xwe ve kir.