Rovî got: “Min nebin li nav mirîşkan wek dî hûn çi ji min bikin bi dilê hewe ye”.