Ker ket heriyê ji xwedî pê ve kesî ranehişt teryê.