“Rasteqînî di heman demê de li gor awayê bikaranîna peyv û zimên jî dirûv dide xwe û wîsan tê fêhmkirin, ango ji bilî heqîqeta heyî, bi peyvan rasteqînîyeke din jî tê afirandin ku ew gelek caran şûna heqîqetê digire.” Michael Foucault