Ne huyûkş kir, ne çiyûş kir, hat hazir li ber çiyûş kir.