Ne gundê bê rez, ne konê bê pez, ne mêrê bibêje ez û ez.