Ne feqîrê pozbilind, ne mêvanê mal li gund, û ne yê di civatê de bêje jina rind e.