Ne feqîrê bi tir, ne dewlemendê diz, ne maqûlê derewîn.