Ne dixwe, ne dide hevalan, genî dike û davê newalan.