Ne bi golkînî têr giya xwar û ne bi gayîtî têr kizin xwar.