Navê malê yek bûka malê xirab dike, yek sayilê ber derî, yek jî xulamê malê.