Bihar keçek ciwan, havîn dayikek, payiz jinebiyek, zivistan jî dêmariyek e. Gotineke Poloniyan