Talanê êvar de, berfa sibê de, bila pêşiya dujminan de be.