Tajî dibêje ya Ellah û kêrvoşk jî dibêje ya Ellah.