Ji eşîran eşîra me; ji gundan gundê me; ji malan mala me; ji malê me jî ez û brê xwe; lê zêde zêde jî ez.