Zêr bi êgir, jin bi zêr, mêr bi jinê tê ezmûnkirin. -Gotinek Emerîkî-