“Jin, wekî sî yê ye. Ji yê ku wê dişopîne direve, li pey yê pêşiya xwe baz dide.” -Gotinek Kongo-