Mêrekî kerr û jineke kor, jinûmêrekî dilşa ne. -Gotinek Danîmarkî-