Cihê ku pere lê dipeyive, rastî bêdeng dimîne. Gotineke Rusî