An were xwe pir bi hezkirin bide an jî here berî ku tu xwe pir bi hezkirin bidî.