Yên ku bi şer nizanibin, aştiyê jî nas nakin. Gotineke Japoniyan