Pirsa ku yên biqail nikarin di heft salan de bibersivînin, gêjik di rojekê de dipirsin. Gotineke Îngîlîzan