“Azadî, bi birêveberina xwe bi xwe dest pê dike.” Abdullah Ocalan