“Ê ku li ser şopa yekî din bimeşe, li dû xwe şopê nahêle” Joan I. Brannon