Çav ji xwe, guh jî ji yên din bawer dike. “Gotinek Elmanan”