Dar li ser koka xwe mirov li ser zimanê xwe hêşîn dibe.