“Kurd ji hev cuda dilopên baranê ne, cihê cihê têne daqurtandin. Ku gihane hev dibin lehî, lehîke boş. Tu kes, tu tişt li ber wan nikare bisekine. Felata welatê me di rabûna vê lehiyê de ye.” Celadet Elî Bedirxan