“Xemkişandin ji mirinê bêtir cesaretê dixwaze.” Napoleon