Evîn li Fransa komedî, li îngiltereyê trajedî, li Italyayê opera, li Almanyayê jî melodramek e. Marguerite Blessington