Korbûna mirov ji nedîtina xwe dest pê dike. “Pêşangeha Sûretan”

İnsanın körlüğü kendini görememesiyle başlar.