Jin berî ku bizewicin, mêr jî piştî ku dizewicin digirîn. Gotineke Polonî