Mêrekî kerr û jineke kor, jinûmêrekî dilşa ne. Gotineke Danmarkî